torsdag den 18. april 2013

Hjernerystelsesforeningen -ny Patientforening:

Her er de nyeste informationer fra Hjernerystelsesforeningen:


HJERNERYSTELSESFORENINGEN - NYT

Foråret er på vej, og vores forening er efterhånden ved at tage form. Det har taget lidt tid da de fleste af os jo døjer med pcs. Bestyrelsen har siden generalforsamlingen arbejdet med at etablere rammerne, og her er en opdatering fra den seneste tid:

Vi har drøftet hjemmesideløsninger og nedsat et supersejt hjemmesideudvalg, som allerede har lavet et rigtig godt udkast. Der er indtil videre en midlertidig hjemmeside, hvor du kan læse de vedtægter vi vedtog på den stiftende generalforsamling. 
Vi regner med, at version 1.0 af www.hjernerystelsesforeningen.dk kan lanceres medio maj. Samtidig arbejder vi på at skabe en klar visuel identitet for foreningen.

Vi har lavet fundraising i form af en ansøgning til tipsmidlernes pulje til aktiviteter for patientforeninger og forventer svar på denne primo juni.

Vi har fået tilkendegivelser fra flere medier om, at der er interesse for at lave historier om foreningen og vores sag. Derfor nedsætter vi et presseudvalg, som skal lægge strategi og derefter aktivt arbejde for at få vores budskaber i medierne.

Vi afsøger lige nu muligheden for at starte selvhjælpsgrupper op og søge fondsmidler til dette formål.

Og endelig har vi fået os en foreningskonto, så vi kan have en egentlig økonomi. Med medlemskontingent fra alle jer vil vi kunne betale opstartsudgifter, drift og ikke mindst aktiviteter fremover. 

Det kan snart lade sig gøre at melde sig ind i foreningen på hjemmesiden, men vil du gerne melde dig ind med det samme, eller kender andre der gerne vil være medlem her og nu, kan du sende en e-mail til medlem@hjernerystelsesforeningen.dk med navn, adresse, telefonnummer, e-mail og fødselsdato, samt indbetale kontingentet på vores konto. De personlige oplysninger er naturligvis fortrolige og til vores interne medlemsregistrering alene.

Årskontingentet udgør 100 kr. og skal indbetales til patientforeningens bankkonto reg. nr. 8493 kontonr. 4560194302 - husk navn i tekstfeltet. 

Vi glæder os til at udvikle vores alle sammens fælles patientforening med jer alle!

Med venlig hilsen

Kim, Daniel, Rikke, Nicolai og Anne Rosa
Bestyrelsen